HR konsult

Vad kan jag göra för ert företag? Har ni inte behov av en heltidsanställd HRansvarig? Då kanske en HR-strateg eller HR-expert är något för er? 

Allmänna HR frågor:

Många företag idag jobbar hårt för att slimma sin organisation och min erfarenhet är att HR är en av funktionerna där det skärs hårt. Det är uppgifter som inte alltid behövs för den dagliga driften. Däremot vet vi alla att uppgifterna dyker upp och att då köpa in enstaka tjänster är en bra lösning. Här kan jag hjälpa er.
Jag kan också gå in på längre projekt, aningen på ett rent projektuppdrag eller som jag jobbar i vissa företag på löpande uppdrag någon eller några dagar per månad. Det är något som kan vara väldigt användbart i ett tillväxtskede då HRkompetensen behövs men ändå inte på halv eller heltid.

Rekrytering:

Att anlita rekryteringsföretag är vanligt förekommande idag. För ett företag upplevs det ofta som en enkel och smidig affär och man får snabbt en lämplig kandidat presenterad. Det man ofta missar då är att den som rekryterar bara gör ett kortare besök hos er. De arbetar i sin hemtama miljö och det går lätt på rutin.

Jag kommer ut till er. Pratar med blivande kollegor om deras förväntningar, åsikter och kompetens. Jag gör en jämförelse med era önskemål och nuvarande kompetens i företaget. Ofta missas kompetens som redan finns och man letar åt fel håll. Jag gör intervjuerna på plats, personen kan se företaget den ska vara på och man ser snabbt om den känner sig bekväm. 

Att anlita mig blir inte heller dyrare än en rekryteringsfirma eftersom jag inte har dyr kontorsyta som ni får betala för utan jag använder era lokaler. 

Rehabilitering:

Hur ser det ut när ni gör rehabiliteringar? Hur länge väntar ni innan ni tar kontakt? Hur är er medicinska kompetens, vet ni följder och biverkningar av mediciner osv? Vet ni hur kroppen är uppbyggd så att ni jobbar aktivt för att anpassa arbetsplatsen? Arbetar ni förebyggande? Har ni någon ”larmsignal” dvs handlingsplan när ni ser ett återkommande problem? 

Jag kan komma in med schemalagd regelbundenhet. Se över era problemområden och kartlägga dessa.

Jag kan också komma med förebyggande åtgärdsplaner så att ni kan slippa längre sjukskrivningar.

Den så viktiga personliga kontakten hjälper jag er med och styr upp en effektivt rehabilitering där alla känner sig trygga och kan återgå till lämpliga uppgifter så fort som möjligt.